Subjects / Subjek

Form 1
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Geografi
Bahasa Cina
Mathematics
Science
TamilForm 2
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Geografi
Bahasa Cina
Mathematics
Science
TamilForm 3
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Geografi
Bahasa Cina
Mathematics
Science
Tamil


Form 4
Bahasa InggerisPerdagangan
Prinsip Akaun
Perdagangan Lama
Ekonomi Asas
Biologi
Kimia
Fizik
Biology
Physics
Chemistry
Science
Geografi
Sejarah
Mathematics


Form 5
Bahasa InggerisPerdagangan
Prinsip Akaun
Perdagangan Lama
Ekonomi Asas
Biologi
Kimia
Fizik
Biology
Physics
Chemistry
Science
Geografi
Sejarah
Mathematics
Standard 1
Tamil

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Matematik Cina
Sains Cina
Mathematics
Science


Standard 2
Tamil
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Matematik Cina
Sains Cina
Mathematics
Science

Standard 3
Tamil
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Matematik Cina
Sains Cina
Mathematics
Science

Standard 4
Tamil
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Matematik Cina
Sains Cina
Mathematics
Science

Standard 5
Tamil
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Matematik Cina
Sains Cina
Mathematics
Science

Standard 6
Tamil
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina
Matematik Cina
Sains Cina
Mathematics
Science
PMR
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Geografi
Bahasa Cina
Mathematics
Matematik
Science
Sains
Tamil


SPM
Bahasa Inggeris
Bahasa Cina

Perdagangan
Prinsip Akaun
Perdagangan Lama
Ekonomi Asas
Biologi
Kimia
Fizik
Biology
Physics
Chemistry
Science
Geografi
Sejarah
Mathematics

Pengetahuan Moral

UPSR
Bahasa Inggeris
Bahasa Melayu
Bahasa Cina
Matematik Cina
Matematik
Sains
Sains Cina
Science
Mathematics
**Subjek ugama akan disertakan pada bulan Julai 2010 ini .